เวทีคนเก่งชั้นประถม

This week's talent stage Fully equipped with the ability to show English story telling from Miss Pimnara Pakinpatcharapol, primary school.June 13, 2024

ห้องสมุด Ribrary

Let's Come read a book with the pre-kindergarten.June 12, 2024

การทดสอบวิตามินซีในผักและผลไม้

This week 6th grade students tested vitamin C in fruits and vegetables.June 11, 2024

ดลองจุดเดือดของสารบริสุทธ์และสารผสม

Come experiment with the boiling points of pure substances and mixed substances with Mathayom 1 students.June 08, 2024

ศิลปะ พิมพ์ภาพจากมือน้อยๆ

Art with pre-kindergarten children. Children learn through the activity of printing pictures with their little hands.June 6, 2024

Music Secondary 1

We ain't just playing Student in Mathayom 1 Leaning through the sound of the instrument.June 5, 2024

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

The management team, teachers, parents, and students of Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized a Queen's birthday activity June 3, 2024
Held on Friday, May 31, 2024.June 2, 2024

เวทีคนเก่ง Let's Join With US

Let's meet the cuteness and radiance of children through activities on the talent stage that encourage them to be assertive, to do activities with others, and to learn the rhythm, melody, and aesthetics of music.May 24, 2024

Computers Kindergarten

Learn technology and open the door to a world of knowledge! come study computers with the Kindergarten 2 children.May 23, 2024

วันแรกของการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปี 2567

"Welcome to the first day of school, children! We miss you all! You will meet your teachers and make new friends. We wish every student a joyful learning experience at Kasintorn Saint James Chiang Mai School."May 13, 2024

Parents Meeting May 11th, 2024

On May 11th, 2024, Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized a meeting for parents of new students to provide an understanding and explanation of the school's educational management policies, student care, and readiness for the opening of the 2024 academic yearMay 11, 2024

Narit Field Trip Summer Course 2024

The Compilation of field trip at Princess Sirindhorn AstroPark on April 26, 2024.May 01, 2024

Songkran 2024.

Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized a water pouring activity to preserve the tradition of Songkran, which is considered Thailand's New Year celebration and has been practiced since ancient times. It involves giving blessings in accordance with local customs from all regions of the country, along with playing with water and pouring water on Buddha images for auspiciousness.April 18, 2024

Summer Course 2024.

The summer term is starting, allowing new students to prepare, adjust, and get to know their teachers and classmates in the new classroom. You can still come and join the classes.April 2, 2024

Kasintorn Sports Day.

Sports activities have been organized by Kasintorn Saint James Chiang Mai School to promote sports skills, teamwork, and forgiveness.⏱
💗Benefits:
1) To strengthen unity among the faculty and encourage students to work with others.
2) To foster sportsmanship among students—to lose, win, and forgive.
3) To encourage students to love playing sports and exercise.March 13, 2024

Congratulations Primary 6 and Secondary 3.

Kasintorn St. James Chiang Mai School organized a ceremony to congratulate students who graduated in primary 6 and secondary 3 through the Kasintorn Farewell Ceremony and for students to express their love and the relationships between friends, teachers, and school.March 11, 2024

Accident Prevention Activity.

The municipality of Pa Daet and the traffic police from the Chiang Mai Police Station organized an accident prevention activity at Kasintorn St. James Chiang Mai School The event aimed to impart knowledge on safety to students and conduct drills to teach them how to respond effectively in unforeseen situations. Students were empowered to address specific issues on their own, fostering self-reliance.March 07, 2024

Congratulations Kindergarten 3

Congratulations to KSJ Students in Kindergarten 3 who graduated the Early Childhood Education program. May all the students study hard with diligence in the next level of education.February 28, 2024

กิจกรรม Sandwich Bread

This is a teaching method aimed at fostering the learning process, work procedures, and various skills in both behavioral, psychological, and intellectual aspects. It involves hands-on practical experience to apply what is learned.February 14, 2024

Happy Chinese New Year 2024

Kasintorn St. James Chiang Mai School organized activities to educate students about the importance of Chinese New Year and uphold its significant tradition for the Chinese people. It's a day to express gratitude and family gatherings, a celebration that preserves Chinese identity which also enables students to learn and peacefully coexist with different cultures.

February 12, 2024

International School Day.

Kasintorn Saint James Chiang Mai School, organized a morning activity for kindergarten children, which is es-sential for promoting comprehensive development according to their age. The kids had the opportunity to learn about animals through various fun and informative activities. Additionally, they were encouraged to showcase their talents and represent their peers by telling stories, which everyone enjoyed listening to.

February 09, 2024

Science Experiment: Finding Carbohydrates using Iodine.

Science Experiment: Finding Carbohydrates using Iodin. Let's work together to find carbohydrates using iodine.Put one drop of iodine solution into the solution you want to test. If the solution turns dark blue or bluish-purple, it indicates the presence of carbohydrates.

February 08, 2024

The Soft Power of Thailand Conquering Hearts Worldwide.

Kasintorn St. James Chiang Mai School would like to congratulate the primary students who have received honorable mention awards in the TikTok video competition on the theme "The Soft Power of Thailand Conquering Hearts Worldwide" as part of the National Children's Day activities for the year 2024

January 31, 2024

The 1st Kasintorn Saint James Walk and Run.

The 1st Kasintorn Saint James Walk and Run, is a community engagement activity that fosters collaboration between schools and the local community. Participants come together to walk, run, and engage in activities that promote love, unity, and physical well-being. The event aims to cultivate values such as sportsmanship, resilience, forgiveness, and the utilization of free time for beneficial purposes. Additionally, it serves as a means to distance individuals from substance abuse.

January 25, 2024

Project-based Learning Activity

Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized a project-based learning activity to allow students to experiment, research, and innovate according to their interests and aptitudes. In this actvity, representatives presented their projects. This project-based learning activity aimed to help students understand the process of planning work step by step, learn problem-solving techniques, practice analytical thinking skills, develop leadership and teamwork skills, and improve presentation skills. The activity was designed to be enjoyable, fostering collaboration among students.

January 18, 2024

National Children's Day 2024

Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized activities for National Children's Day 2024. All activities were designed to integrate knowledge and align with this year's theme, "Broaden your perspective, think creatively, respect differences, and collaborate to build democracy." The students enjoyed games, and everyone received delightful gifts in celebration of Children's Day.

January 17, 2024

Annual activity in the form of an academic exhibition

Kasintorn St. James Chiang Mai School has organized an annual activity in the form of an academic exhibition, on-stage performances, and academic performances by students. It focuses on developing students to have more knowledge and skills in addition to what they learn in class, to have direct experience, to be ready for real-life competition, and to learn to live happily with others in society.

January 09, 2024

Kasintorn Ocean World 2023

Kasintorn St. James Chiang Mai School has organized Kasintorn St. James Night, in which students perform on stage. It was created to encourage students to develop desirable characteristics such as assertiveness, self-confidence, diligence, patience, and the ability to collaborate with others.

January 08, 2024

Activities for making merit by giving alms to monks On the occasion of National Day and Father's Day

On the occasion of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great’s birthday, Kasintorn St. James Chiang Mai School has organized alms offering ceremony to the monks as a royal merit in order to show the loyalty and in remembrance of His Majesty's infinite grace.

December 12, 2023

National Day and Father's Day

Kasintorn St. James Chiang Mai School has organized activities on the occasion of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great’s birthday, National Day, and Father's Day in order to show the loyalty and in honor of His Majesty's immeasurable grace. In addition, the school also gave the Fathers a certificate of honor for the academic year 2023 as a way of showing its appreciation.

December 08, 2023

Loy Krathong Festival Activities 2566

Kasintorn St. James Chiang Mai School, organized the "Preserving the Legacy of Loy Krathong" event on November 27, 2566 . The activity aims to encourage students to participate in preserving and reviving the Loy Krathong tradition, a beautiful Thai cultural heritage. It provides students with an opportunity to showcase their abilities through various competitions, including a talent competition featuring young performers portraying The Noppamas Queen Contest , the mythical daughter of the god of the moon. The competition involves students from kindergarten to junior high school. Additionally, there are contests for crafting Krathongs and various other engaging activities.

December 07, 2023

Field Trip at Tweechon Botanic Garden

The school took students to Tweechon Botanic Garden to explore and gain knowledge outside the classroom, providing them with new and enjoyable experiences beyond the traditional learning environment.

December 01, 2023

December's Activities 2566

December's Activities 2566

December 01, 2023

International Day “International Culture”

Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized an International Day Acitivity, featuring foreign teachers who provided knowledge and engaged students in activities. This aimed to enhance students' communication skills and boost their confidence in using the English language. Today, students learned about 'International Culture,' exploring customs related to greetings, dining, and various styles of clothing. Student representatives demonstrated and exemplified these cultural aspects, making the activity enjoyable and informative.

November 23, 2023

State changes of matter

Today, let's learn about the state changes of matter for grade 5 students in the TEP department. We'll explore both physical and chemical changes of matter. Let's learn together!

November 16, 2023

Welcome back to school 2/2566

Welcome back to school for the 2nd semester of 2023.

November 03, 2023

Extra Course 2023 Learning Activities

Extra Course 2023 Learning Activities. These activities encourage students to gain knowledge during the term break, making learning enjoyable and integrating knowledge in various fields, so that students can apply it in their daily lives appropriately.

November 02, 2023

Happy Halloween Day 2023

If you want to see ghosts, go to a haunted house. But if you want to broaden your horizons and learn, come to our School, Saint James Chiang Mai School.

November 02, 2023

Training Workshop for Teachers

During the school break, Kasintorn Saint James Chiang Mai School prepared its staff by conducting a practical training workshop on the topic of "Happiness, Fun, and Fostering Learning in the Hearts of the Children in the Digital Age." The school was honored to have Dr.Kaneya Oonnang as a guest, a faculty member of Education in Curriculum and Instruction at Chiang Mai Rajabhat University. Through this training, teachers gained knowledge and improved their skills by both listening to lectures and hands-on activities. They will be able to apply the knowledge they acquired to enhance the effectiveness of teaching in the subjects they are responsible for while ensuring that classroom instruction is highly efficient.

October 27, 2023

Field trip during Extra Course 2023

The lovely atmosphere of children's experiences during the Extra Course 2023 field trip. Students from kindergarten1 to primary 6 got the opportunity to get up close and learn about the world of insects at the Siam Insect Museum.

October 20, 2023

Extra Course 2023

We have compiled pictures from the first week's activities. Please come and take a look at what we have been doing. There are plenty of activities for each week. Even during the school break, if any of the children still wants to participate in activities with their friends, you are more than welcome to join in.

October 06, 2023

กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง สีเต้นระบำ

Do colors really dance? Grade 1 students in the TEP department invite their friends to conduct an experiment and discover what happens when they pour dishwashing liquid into a dish containing a mixture of food colors and milk. Let's watch the experiment, think together, and see what happens for fun!

27 กันยายน 2566

การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงลัพธ์

This week, students conducted a science experiment on the topic of "Friction." Friction is the sum of forces acting on an object, considering both magnitude and direction. The benefits of friction are numerous and play a significant role in our everyday lives.

25 กันยายน 2566

กิจกรรม English Day Camp 2023

Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized an English Day Camp to provide students with the opportunity to practice foreign language with international teachers through fun educational games. This activity aimed to boost confidence in English language communication, foster teamwork skills, and promote compassion and kindness among students.

20 กันยายน 2566

กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized an activity to promote discipline within the school, aiming to instill proper Thai etiquette in students. This was designed based on the learning foundations to enable students to practice and apply these principles in real life.

19 กันยายน 2566

กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ระดับชั้นอนุบาล

Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized an activity to promote discipline within the school, aiming to instill proper Thai etiquette in students. This was designed based on the learning foundations to enable students to practice and apply these principles in real life.

18 กันยายน 2566

กิจกรรมการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3,Kg.3

Kasintorn Saint James School Chiang Mai School conducts developmental assessments for kindergarten 3 (KG.3) children using a structured learning approach. All children participate in activities according to the designated schedule. Teachers assigned to each group individually assess the children using tools, media, and equipment suitable for their developmental stage and natural learning tendencies. The assessment of preschool development focuses on real-life evaluation, covering aspects such as overall development, knowledge, abilities, and children's efforts, with the aim of recording and collecting data on each child.

13 กันยายน 2566

กิจกรรมการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2,Kg.2

Kasintorn Saint James School Chiang Mai School conducts developmental assessments for kindergarten 2 (KG.2) children using a structured learning approach. All children participate in activities according to the designated schedule. Teachers assigned to each group individually assess the children using tools, media, and equipment suitable for their developmental stage and natural learning tendencies. The assessment of preschool development focuses on real-life evaluation, covering aspects such as overall development, knowledge, abilities, and children's efforts, with the aim of recording and collecting data on each child.

13 กันยายน 2566

กิจกรรมการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1,Kg.1

Kasintorn Saint James School Chiang Mai School conducts developmental assessments for kindergarten 1 (KG.1) children using a structured learning approach. All children participate in activities according to the designated schedule. Teachers assigned to each group individually assess the children using tools, media, and equipment suitable for their developmental stage and natural learning tendencies. The assessment of preschool development focuses on real-life evaluation, covering aspects such as overall development, knowledge, abilities, and children's efforts, with the aim of recording and collecting data on each child.

11 กันยายน 2566

กิจกรรมการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized an assessment and learning development activity for preschool children at the nursery level. Assessment of development and learning is a crucial component in the early childhood development process. It involves collecting information about children's behaviors and abilities in four main areas: physical, emotional - mental, social, and intellectual.

11 กันยายน 2566

กิจกรรมเวทีคนเก่ง เล่านิทาน เรื่อง หนูน้อยหมวกแดง

This week's talent show activity invites friends, brothers, and sisters to come and listen to the "Little Red Riding Hood" story together! It's an activity that promotes children's confidence to express themselves, encourages them to engage in activities with others, and also fosters their musical creativity.

7 กันยายน 2566

กิจกรรมหนูอยากอ่าน โรงเรียนจัดให้

Library activity by Kasintorn Saint James Chiang Mai School. The school has organized an activity called "Books I Want to Read" to encourage all students to select and explore books of their own interest and passion. This activity aims to inspire students to visit the school li-brary and discover a wide range of captivating books.

4 กันยายน 2566

กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง สายฝนสีรุ้ง

Wow! The students from Nursery class have conducted the "Rainbow Rain" activity, a simple experiment aimed at promoting age-appropriate developmental progress in students.

1 กันยายน 2566

ตารางกิจกรรมเดือนกันยายน 2566

ตารางกิจกรรมเดือนกันยายน 2566

1 กันยายน 2566

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การศึกษาโครงสร้างของไต

Science Learning Activity : Studying the Structure of the Kidney. In this activity, students will observe and identify the structure of the kidney, which is an essential organ. They will use a pig's kidney as a model since its structure is similar to that of a human kidney.

29 สิงหาคม 2566

กิจกรรม STEM เรื่อง เรือใบลำจิ๋ว

STEM Activity for Kindergarten Students: Little Sailboats. Kids will have a blast with this activity as they engage in the design and construction of little sailboats. They will have the creative freedom to choose suitable materials to bring their imaginative designs to life.

25 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized a Science and Technology Day event in the academic year 2023. Students took part in numerous scientific activities aligned with their knowledge and engaged in various games. They conducted hands-on experiments and practiced problem-solving using enjoyable scientific processes. Additionally, there were competitions, including a science-themed drawing and coloring contest, along with a competition involving the creation of water filters from natural materials.

22 สิงหาคม 2566

กิจกรรม STEM เรื่อง กังหันลมหรรษา

STEM Activity for Kindergarten Students: Windmill Wonder. Kids get hands-on with this windmill construction activity. They will design and create their own windmills, and learn problem-solving skills along the way. Through experimentation and teamwork, they will have a fun and enjoyable experience while discovering the magic of windmills.

16 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ

Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized a ceremony to celebrate the auspicious occasion of the anniversary of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother's birthday, as well as National Mother's Day. In addition, there was a jasmin planting activity to allow all students to express their profound respect and gratitude for Her Majesty's dedicated royal duties for the well-being of the people.

11 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ขอประกาศหยุดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

11 สิงหาคม 2566

การเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์

Science Lesson : Understanding the Floral Structure Related to Plant Reproduction. Let's come together, friends, and learn about the structure of flowers and their role in plant reproduction.Various types of flowers have a common purpose in plant breeding, but their structures differ depending on the type of plant.

9 สิงหาคม 2566

กิจกรรม STEM เรื่องสร้างสรรค์ บ้านของฉัน

STEM Creative Activity for Kindergarten Kids: Building My Own House. In this activity, kids will have the opportunity to unleash their creativity by designing and constructing their dream houses. They will be able to get hands-on, engaging in the process of building their very own houses. This activity fosters critical thinking and integrates STEM learning, creating a dynamic learning experience for the children.

8 สิงหาคม 2566

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง และไม่มีกระดูกสันหลัง

Science Learning Activity : This week, we are exploring the structure of animals with and without a backbone. Students will learn through observation and hands-on practice following the correct procedures. The selected animal examples are shrimp, fish, and squid. The students are highly engaged and interested in conducting the activity successfully.

7 สิงหาคม 2566

กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

Ceremony of Candle Procession and Alms Offering on the Occasion of Buddhist Lent in the Year 2566. Wednesday, 26th July 2566. Kasintorn Saint James Chiang Mai School, along with the school administrators, teachers, students, and parents, participated in the ceremony of candle procession and alms offering on the occasion of Buddhist Lent Day. This event aimed to preserve the beautiful traditions of Thailand and promote spiritual blessings at Wat Pa Daet and Wat Ko Klang.

3 สิงหาคม 2566

พิธีหล่อเทียนพรรษา

On the occasion of the Buddhist Lent, known as "Wan Khao Phansa," which is a traditional Thai heritage, Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized an activity to encourage student participation in preserving this beautiful cultural tradition.

26 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized an activity to promote democracy within the school. They conducted an election campaign to present the policies of each party and announced the results of the student council president election for the year 2566. The "Still Together" party was elected as the student council president to collaborate in developing the school and fostering democracy in the future.

19 กรกฎาคม 2566

แสดงความยินดีกับ เด็กชายธรากร หอมนาน การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18

Kasintorn Saint James Chiang Mai School would like to congratulate Mr. Tharakorn Homnan, a Grade 4 student in the ICEP department for achieving the 3rd place in the 18th National Children and Youth Art Competition, ages 6-9 years old, in the field of visual arts. The competition was organized by Bunditpatanasilpa Institute, Ministry of Culture.

18 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมการทำแป้งโดว์ของนักเรียนระดับบชั้นอนุบาล 2

Play-Doh is suitable for children to practice molding and playing as it helps develop fine motor skills, which will later contribute to their writing skills.

17 กรกฎาคม 2566

การทดสอบวิตามินซีในผลไม้

Let's have fun testing the presence of Vitamin C in fruits such as oranges, pineapples, lemons, and observe the changes that occur.

14 กรกฎาคม 2566

แสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิชา ธนะสมบัติ การเเข่งขันรายการเต้นเเจ๊ซ

Congratulations to Miss Nicha Tanasombat, a grade 4 student in the TEP department at Kasintorn St. James Chiang Mai School, for receiving the 5th place award in the Jazz Grade 3 Australian Dance Association Thailand Award 2023 (national level).

12 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ บนหน้าจอแบบสัมผัสได้

Kasintorn St. James Chiang Mai School recognizes the importance of technology in education. In this academic year, the school has purchased new computer sets and equipment to enhance the effectiveness of teaching and learning. Today, T. Gemma took the Kg.3 students to engage in activities to learn about the English alphabet. The students were able to draw lines and play interactive knowledge games on a touch screen. The students learn while having fun during the computer class.

4 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2566

Kasintorn St. James Chiang Mai School has organized a scouting parade on the occasion of the National Scout Foundation Day for the Academic Year 2023.

30 มิถุนายน 2566

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Keeping a distance from illicit drugs ensures a safe life. Kasintorn St. James Chiang Mai School has participated in the provincial educational campaign on the occasion of Global Anti-Drug Day. The activity aims to raise awareness about the consequences of drug addiction among students and the community.

29 มิถุนายน 2566

สนุกสนานกับกีฬาบาสเตบอล

Having fun with basketball! Besides being a great way to stay fit, basketball is an excellent form of exercise that can contribute to our overall well-being. Let's work out together and enjoy the benefits of a healthy lifestyle.

28 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized a Wai Khru ceremony for the academic year 2023. Students from Kindergarten to secondary levels participated in the ceremony to pay respect to their teachers and show their love by presenting them with flowers.

22 มิถุนายน 2566

พิธีฉลองนักบุญยาโกเบ (เซนต์เจมส์)

Kasintorn Saint James Chiang Mai School would like to express our heartfelt gratitude to Mr. David Wichiansaeng Kongtakuldee for honoring us with his presence to celebrate the Saint James day today. This gesture serves as a mark of respect for the sacred traditions of our school and brings great encouragement and inspiration to our administrators, teachers, and students.

22 มิถุนายน 2566

การหาความหนาแน่นของก้อนเหล็ก

Are you ready? Let's find out the density of the lump of iron today. Density is calculated by dividing the mass by its volume. This concept can be applied in real life too.

19 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเวทีคนเก่ง

Let's meet the cuteness and radiance of children through activities on the talent stage that encourage them to be assertive, to do activities with others, and to learn the rhythm, melody, and aesthetics of music.

13 มิถุนายน 2566

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี อันดับที่ 1 - 3

Kasintorn St. James Chiang Mai School has organized an activity to award certificates to students who have earned outstanding grades and are ranked 1st-3rd in each classroom, both in TEP and ICEP departments for semester 2academic year 2022. This is done to recognize their dedication to learning and encourage them to continue to be role models for others.

2 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

The management team, teachers, parents, and students of Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized a Queen's birthday activity on Friday, June 2, 2023.

2 มิถุนายน 2566

แสดงความยินดีกับเด็กชายธรากร หอมนาน การประกวดภาพระบายสีกิจกรรมวาดภาพระบายสีกับตัวละครตาเมือง หลานน้ำปิงและเอื้องคำ

Kasinthorn St. James School, Chiang Mai, congratulates to Tharakorn Homnan, a Grade 4 student in the ICEP Department, for receiving the 3rd place prize in the coloring picture contest for drawing and painting activities with Ta Muang characters. Lan Nam Ping and Euang Kham Published in the Khum Museum Online Journal (Khum Museum E-magazine)

2 มิถุนายน 2566

เรียนดนตรีมีความสุข

Let's learn music! Music is more useful than you think. It trains students to plan, be patient, concentrate, and work with others. Well done everyone!

30 พฤษภาคม 2566

เรียนรู้อย่างมีความสุขกับ Foreign Teachers

Today, the children are very happy and having a lot of fun. They have been practicing their pronunciation and learning new vocabulary with their English teacher. Learning English is not as difficult as they thought it would be. The teacher is encouraging them along the way.

17 พฤษภาคม 2566

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

On May 8th, 2566, Kasintorn Saint James Chiang Mai School organized a meeting for parents of new students to provide an understanding and explanation of the school's educational management policies, student care, and readiness for the opening of the 2566 academic year.

11 พฤษภาคม 2566

Back to School

"Welcome to the first day of school, children! We miss you all! You will meet your teachers and make new friends. We wish every student a joyful learning experience at Kasintorn Saint James Chiang Mai School."

10 พฤษภาคม 2566

ปิดคอร์สซัมเมอร์ 2023

Finished with learning the Summer Course 2023. Children gained pride and confidence in themselves by learning through hands-on activities that they did on their own. It was a fun and enjoyable experience.

3 พฤษภาคม 2566

Kasintorn On Tour

Field Trip at Art In Paradise Chiang Mai, the first 3-dimension illusion art museum in Chiang Mai. Everyone can feel and participates with the artwork pieces.

28 เมษายน 2566

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และเล่นน้ำสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์

Kasintorn St. James Chiang Mai School has organized an event to continue the Songkran tradition by pouring or sprinkling water onto elders' hands and by educating the students and giving them various activities about Songkran Day for them to learn and realize the importance of Thai culture.

18 เมษายน 2566

งานปัจฉิมนิเทศและขอร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

งานปัจฉิมนิเทศและขอร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านกิจกรรม Kasintorn Farewell Ceremony 2023 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อน คุณครูและโรงเรียน

09 มีนาคม 2566

ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคน ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3

Kasintorn St. James Chiang Mai School would like to congratulate the success of our kindergarten 3 students on their graduation.

05 มีนาคม 2566

มาสนุกกับตัวต่อเลโก้เล่นเพลิน เสริมพัฒนาการในวัยเรียน

Let's have fun with Lego puzzles. Playing with and enjoying Legos enhances the development of school-age children.

02 มีนาคม 2566

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ Grade 1 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ศูนย์สอบโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ Grade 1 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ศูนย์สอบโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

22 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ธรากร หอมนาน นักเรียนระดับชั้น Grade 3 สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ธรากร หอมนาน นักเรียนระดับชั้น Grade 3 สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง - วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

21 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระดับชั้น อ.1-3 และ Kg.2-3

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระดับชั้น อ.1-3 และ Kg.2-3 ขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นการมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพโดยนักเรียนเข้ารับการประเมินตามฐานต่างๆที่จัดแบ่งตามระดับชั้น โดยมีคุณครูผู้สอน คุณครูชาวต่างชาติ และตัวแทนผู้ปกครองร่วมประเมินด้วย

20 กุมภาพันธ์ 2566

พิซซ่าหน้าใหม่ ถูกใจกว่าเดิม แต่งเติมหน้าด้วยตัวเอง

พิซซ่าหน้าใหม่ ถูกใจกว่าเดิม แต่งเติมหน้าด้วยตัวเอง มาดูพี่ๆมัธยม โชว์ฝีมือการทำพิซซ่ากันนะคะ

16 กุมภาพันธ์ 2566

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ - เนตรนารี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรม การทำงานร่วมกันการเป็นผู้นำผู้ตาม รู้จักการแก้ปัญหาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ดังนั้นกิจกรรมเข้าค่ายจึงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบเป็นอย่างดี

15 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธรากร หอมนาน นักเรียนระดับชั้น Grade 3 แผนก ICEP ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธรากร หอมนาน นักเรียนระดับชั้น Grade 3 แผนก ICEP ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ

08 กุมภาพันธ์ 2566

ด้วยโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Pack Holiday Camp ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้งหลักสูตร TEP และ ICEP ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ด้วยโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Pack Holiday Camp ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้งหลักสูตร TEP และ ICEP ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

03 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ธรากร หอมนาน นักเรียนระดับชั้น Grade 3 ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันเทควันโด STC MATCH DAY 2022 by Saithanthip Taekwondo

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ธรากร หอมนาน นักเรียนระดับชั้น Grade 3 ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันเทควันโด STC MATCH DAY 2022 by Saithanthip Taekwondo ประเภท ยุวชนชาย 9-10 (KYORUGI) รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม โรงเรียนกสิณธรเซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันต่อไปในอนาคต

25 มกราคม 2566

กิจกรรมร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาลสำคัญของชนชาวจีนขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของวันตรุษจีนที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาลสำคัญของชนชาวจีนขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของวันตรุษจีนที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันแสดงออกถึงความกตัญญู เป็นวันรวมญาติ และเป็นเทศกาลที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาวจีน ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และอยู่ร่วมกับพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายได้อย่างมีความสุข

23 มกราคม 2566

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แผนก TEP ได้รับรางวัล “Silver Medal Certificate” ในการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แผนก TEP ได้รับรางวัล “Silver Medal Certificate” ในการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ของ Language Institute Thammasat University Along With Thailand Academic Contest Co.,Ltd

17 มกราคม 2566

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566 ซึ่งทุกกิจกรรมได้สอดแทรกความรู้ สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กในปีนี้ คือ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566 ซึ่งทุกกิจกรรมได้สอดแทรกความรู้ สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กในปีนี้ คือ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" และความสนุกสนานจากเกมส์ที่จัดให้กับนักเรียนและรับของรางวัลของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนทุกคนอย่างมีความสุข

14 มกราคม 2566

กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็ง ได้ทดลองทำเทียนเจลหอมระเหย ที่มีกลิ่นหอม ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย

11 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในรายการ U.S. AMATEUR ครั้งที่ 5

ขขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในรายการ U.S. AMATEUR ครั้งที่ 5 ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันที่ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

10 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กัญญาณัฏฐ์ บุตรดม นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ ประเภทเดี่ยว ในรายการ Junior Golf Championship 7-8 January 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กัญญาณัฏฐ์ บุตรดม นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ ประเภทเดี่ยว ในรายการ Junior Golf Championship 7-8 January 2023

10 มกราคม 2566

งานวิชาการ กสิณธร เซนต์เจมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประจำปีในรูปแบบของ นิรรศการเชิงวิชาการ ตลอดจนการแสดงของนักเรียนบนเวที และการแสดงผลงานเชิงวิชาการของนักเรียน โดยมีความมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะความรู้เพิ่มพูนนอกเหนือจากการเรียนรู้ในบทเรียน มีประสบการณ์ตรง และสามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการแข่งขันในชีวิตจริง เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

31 ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดือนมกราคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดือนมกราคม 2566

30 ธันวาคม 2565

สารจากผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ 2023

สารจากผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ 2023

29 ธันวาคม 2565

งานราตรีกสิณธร เซนต์เจมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดงานราตรีกสิณธร เซนต์เจมส์ ซึ่งเป็นงานการแสดงของนักเรียนบนเวที ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถฝึกฝนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างเช่น ความกล้าแสดงออก ความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความขยัน ความอดทน และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ จนประสบผลสำเร็จ ตามความประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

28 ธันวาคม 2565

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

23 ธันวาคม 2565

การเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดลองค้นคว้า และประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ตามความถนัดและสนใจ

โรงเรียนกสิณธรเซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดลองค้นคว้า และประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ตามความถนัดและสนใจ โดยมีตัวแทนนักเรียนทำการนำเสนอโครงงานของตนเอง การเรียนการสอนแบบโครงงานจะช่วยให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหา ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกทักษะการพูดเพื่อนำเสนอผลงานและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

21 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เด็กชายป้องภูมิ ชมภู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนก TEP (Trilingual Educationn Program) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศอันดับที่ 1) ในการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4-6 (ประเภทเดี่ยว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

20 ธันวาคม 2565

กิจกรรม International Day คุณครูชาวต่างชาติได้จัดกิจกรรมให้หัวข้อ " What would you like to be"

กิจกรรม International Day คุณครูชาวต่างชาติได้จัดกิจกรรมให้หัวข้อ " What would you like to be" โดยให้นักเรียนออกมาพูดและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษบนเวที เพื่อฝึกการกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธาณชน

19 ธันวาคม 2565

ตารางการแสดงบนเวที งานราตรีกสิณธร “กสิณธร ศรีล้านา” วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตารางการแสดงบนเวที งานราตรีกสิณธร “กสิณธร ศรีล้านา” วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

15 ธันวาคม 2565

กิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้

06 ธันวาคม 2565

แจ้งกิจกรรมวันหยุดประจำ เดือนธันวาคม 2565

แจ้งกิจกรรมวันหยุดประจำ เดือนธันวาคม 2565

29 พฤศจิกายน 2565

สารผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

สารผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

28 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี อันดับที่ 1 - 3

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี อันดับที่ 1 - 3 ในทุกห้องเรียน แผนก TEP และ ICEP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยในความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจในการ เล่าเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นต่อไป

25 พฤศจิกายน 2565

การประชุมชั้นเรียน (Parent Classroom Meeting) ระดับชั้นอนุบาลทั้งแผนก TEP และ ICEP ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดการประชุมชั้นเรียน (Parent Classroom Meeting) ระดับชั้นอนุบาลทั้งแผนก TEP และ ICEP ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และคุณครูประจำชั้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางในการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนสืบต่อไป

22 พฤศจิกายน 2565

การประชุมชั้นเรียน (Parent Classroom Meeting) ระดับชั้นประถม-มัธยม ทั้งแผนก TEP และ ICEP ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดการประชุมชั้นเรียน (Parent Classroom Meeting) ระดับชั้นประถม-มัธยม ทั้งแผนก TEP และ ICEP ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และคุณครูประจำชั้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางในการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนสืบต่อไป

22 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

📣📣 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

21 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับสมัครการแข่งขัน KSJ SINGING CONTEST

เปิดรับสมัครการแข่งขัน KSJ SINGING CONTEST

17 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกับ สทศ. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้มีโอกาส ทำข้อสอบ O-NET แบบ Online

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกับ สทศ. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้มีโอกาส ทำข้อสอบ O-NET แบบ Online ทั้งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคุณครูแต่ละกลุ่มสาระสลับกันเข้ามาติวในแต่ละวิชา เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนของเราอย่างต่อเนื่อง

11 พฤศจิกายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

10 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองและนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ที่ปฏิบัติกันมาช้านาน เพื่อให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ตลอดไป

08 พฤศจิกายน 2565

Extra Course Show Time 2022

การแสดงผลงานการเรียนพิเศษ Extra Course โปรแกรมดนตรี (Piano Keyboard) และ โปรแกรมนาฏศิลป์ประยุกต์ ซึ่งได้เสริมสร้างพื้นฐานด้านดนตรี และนาฏศิลป์ ที่ก่อให้เกิดสุนทรียภาพทางด้านดนตรี อีกทั้งเสริมสร้างความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียนอีกด้วย

04 พฤศจิกายน 2565

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน เข้าสู่การเรียนในภาคเรียนที่ 2

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน เข้าสู่การเรียนในภาคเรียนที่ 2 หลังจากที่เราได้หยุดพักการเรียนไป ขอให้นักเรียนทุกคน เพิ่มความตั้งใจ เพิ่มความขยันหมั่นเพียร เพิ่มความอดทนพยายาม เพิ่มความใส่ใจให้มากขึ้น เพื่อความรู้และผลการเรียนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย เป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะ สู้ๆ

03 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม Halloween ส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวตะวันตก

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม Halloween ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวตะวันตก โดยให้นักเรียนได้แต่งกายหรือแต่งหน้าให้เข้ากับวันฮาโลวีน นักเรียนชั้นอนุบาลได้ตกแต่งขนมปัง “Scary Spider” พร้อมใบงานเกี่ยวกับอวัยวะของแมงมุม ในระดับประถมศึกษานักเรียนได้ทำกิจกรรมการพูดและเล่านิทานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Haunted House, Haunted Hotel, Haunted Factory and a Haunted Cemetary. กิจกรรมที่จัดนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กล้าแสดงออก และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

01 พฤศจิกายน 2565

ปฏิทินกิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2565

ปฏิทินกิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2565

31 ตุลาคม 2565

สารจากผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

สารจากผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

30 ตุลาคม 2565

กิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียน Extra Course 2022 ณ Hidden Village Chiangmai หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียน Extra Course 2022 ณ Hidden Village Chiangmai หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่เปิดประสบการณ์ที่ตื่นเต้นน่าสนใจอย่างสนุกสนานและเหมาะสมกับวัย

28 ตุลาคม 2565

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดหนูน้อยนพมาศ ในระดับชั้นอนุบาล เนื่องในวันลอยกระทง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดหนูน้อยนพมาศ ในระดับชั้นอนุบาล เนื่องในวันลอยกระทง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

18 ตุลาคม 2565

พัฒนาบุคลากรโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

พัฒนาบุคลากรโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

17 ตุลาคม 2565

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

14 ตุลาคม 2565

Extra Course โปรแกรม คอมพิวเตอร์

ในช่วงเดือน ตุลาคม นักเรียนที่เรียน Extra Course โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เด็กจะได้เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการสร้างนิทาน โดยเริ่มจากขั้นตอนของการเขียน Story Board ไปจนถึงการพัฒนาชิ้นงานให้เป็นนิทานเล่มเล็กทำให้เด็กๆ สนุกสนาน มีผลงานกลับบ้าน

12 ตุลาคม 2565

สนุกสนานกันมากมายกิจกรรม EXTRA COURSE สำหรับนักเรียนที่เรียน "ดนตรี"

สนุกสนานกันมากมายกิจกรรม EXTRA COURSE สำหรับนักเรียนที่เรียน "ดนตรี" ได้เรียนรู้ได้ลงมือฝึกปฎิบัติกับเครื่องดนตรีที่สามารถปฏิบัติได้จริง เรียนรู้กันอย่างมีความสุขกับเครื่องดนตรีที่ตนเองชอบ

11 ตุลาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธรากร หอมนาน นักเรียนระดับชั้น Grade 3 ได้รับ เหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโด ประเภทยุวชน ชาย 9-10 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม KYORUKI ในรายการ Student Taekwondo Open 2022

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายธรากร หอมนาน นักเรียนระดับชั้น Grade 3 ได้รับ เหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโด ประเภทยุวชน ชาย 9-10 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม KYORUKI ในรายการ Student Taekwondo Open 2022

10 ตุลาคม 2565

กิจกรรม EXTRA COURSE ในวันนี้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนม บราวนี่

กิจกรรม EXTRA COURSE ในวันนี้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนม บราวนี่ ซึ่งเด็ก ๆ ได้ลงมือปฎิบัติเองซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครู Teacher และเพื่อน ๆ กิจกรรมนี้สร้างความภาคภูมิใจและทุกคนสนุกกับการเรียนรู้

10 ตุลาคม 2565

นักเรียนที่ได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่”

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “เยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

05 ตุลาคม 2565

มาตรการสถานศึกษาปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขประกาศลดระดับโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง

มาตรการสถานศึกษาปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขประกาศลดระดับโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง

03 ตุลาคม 2565

การตรวจเช็คความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

มั่นใจปลอดภัยแน่นอน โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการตรวจ ดูแลความปลอดภัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบ Network ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งซ่อมบำรุง ให้มีความพร้อมในการใช้ ทั้งปลอดภัย ในทุกภาคเรียน

28 กันยายน 2565

Extra Course ปีการศึกษา 2565 เรียนพิเศษช่วงปิดเทอม 3-31 ตุลาคม 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ จัดโปรแกรมการเรียนพิเศษสุดไว้มากมายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทั้งด้าน IQ และ EQ ไปพร้อมๆ กับการเรียนการสอนที่สนุกสนานเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระทางวิชาการ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อีกมากมาย

20 กันยายน 2565

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพฯ

รีดผ้า ใครว่าไม่สำคัญ? เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของวิชา การงานอาชีพ ที่ฝึกทักษะให้นักเรียนได้รู้จักการช่วยเหลือตัวเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดสมรรถนะ และมีทักษะชีวิต

19 กันยายน 2565

ฟักทองของหนู

หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ มุ่งเน้นให้เด็กๆเกิดประสบการณ์ จากสิ่งต่างๆรอบตัว เด็กๆจะได้เรียนรู้พืชผักต่างๆ เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ปลูกฝังในเรื่องของความพอเพียง ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

16 กันยายน 2565

การทดลองวิทย์ฯ คุณสมบัติของดิน

นักเรียนชั้น Grade 2 ได้ทำการลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ "คุณสมบัติของดิน" นักเรียนได้สังเกตลักษณะของดินแต่ละชนิด การไหลผ่านของน้ำในดิน ประโยชน์ของดิน สรุปและบันทึกผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง

07 กันยายน 2565

ประกวดมารยาทไทย ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ชวนเยาวชนร่วมประกวดอนุรักษ์ความเป็นไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และ มารยาทไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย

06 กันยายน 2565

กิจกรรมในเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมในเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2565

02 กันยายน 2565

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565

01 กันยายน 2565

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเยี่ยมชมนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าๆนอกสถานที่ และเกิดประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

25 สิงหาคม 2565

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคุณครู ทุกระดับชั้นวันที่ 17-16 สิงหาคม 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ จัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคุณครู ทุกระดับชั้น เพื่อให้คำแนะนำแก่คุณครู เพื่อนำไปปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้น

17 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดี ด.ช.ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล อันดับที่ 5 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37

ขอแสดงความยินดี ด.ช.ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ตัวแทนนักอล์ฟเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ภาค 5 ได้รับรางวัล อันดับที่ 5 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 (พัทลุงเกมส์) ณ สนามกอล์ฟ souther Hill Golf and Country Club อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แข่งขันในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565

15 สิงหาคม 2565

แจ้งวันหยุดในเดือน สิงหาคม 2565

แจ้งวันหยุดในเดือน สิงหาคม 2565

05 สิงหาคม 2565

แจ้งวันหยุดและกิจกรรมในเดือน สิงหาคม 2565

แจ้งวันหยุดและกิจกรรมในเดือน สิงหาคม 2565

02 สิงหาคม 2565

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

02 สิงหาคม 2565

เนื่องด้วยช่วงนี้เข้าหน้าฝน อากาศชื้นก่อให้เกิดโรคที่มากับสภาพอากาศเช่นนี้ คือ โรค มือ เท้า ปาก ที่มักพบในนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาตอนต้น

เนื่องด้วยช่วงนี้เข้าหน้าฝน อากาศชื้นก่อให้เกิดโรคที่มากับสภาพอากาศเช่นนี้ คือ โรค มือ เท้า ปาก ที่มักพบในนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาตอนต้น ทางโรงเรียนเตรียมมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโดยทำการตรวจมือ ตรวจปากให้แก่นักเรียนเป็นประจำทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน ส่วนนักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียนทำการตรวจก่อนขึ้นรถโรงเรียนเช่นกัน หากพบว่านักเรียนมีตุ่มขึ้นตามมือและบริเวณปาก ครูประจำชั้นจะโทรแจ้งให้ผู้ปกครองมารับเพื่อไปพบแพทย์ และโรงเรียนทำความสะอาดห้องเรียนนั้นๆ และย้ายนักเรียนไปห้องสำรองที่จัดเตรียมไว้แต่ละอาคาร

22 กรกฎาคม 2565

ยอดเงินบริจากร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดร้องเพลง โดยการส่งคลิปวิดีโอร้องเพลง "ค่าน้ำนม" ให้ทางคุณครูประจำชั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ก.ค 2565

11 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดร้องเพลง "ค่าน้ำนม"

ยอดเงินบริจากร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

08 กรกฎาคม 2565

นักเรียนโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์การป้องกันยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกฝ่าย

30 มิถุนายน 2565

คณะกรรมการฝ่ายบริหารการศึกษา นำโดย ดร.อภิศักดิ์ กสิณธร ประธานกรรมการเยี่ยมชม และกำกับติดตามคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายบริหารการศึกษา นำโดย ดร.อภิศักดิ์ กสิณธร ประธานกรรมการ จากส่วนกลางโรงเรียนในเครือกสิณธร เพื่อเยี่ยมชม และกำกับติดตามคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

16 มิถุนายน 2565

กิจกรรมยามเช้าในแผนก (ICEP) ได้จัดกิจกรรมเกมเกี่ยวกับ "ประสาทสัมผัสทั้ง 5"

กิจกรรมยามเช้าในแผนก (ICEP) ได้จัดกิจกรรมเกมเกี่ยวกับ "ประสาทสัมผัสทั้ง 5" โดยเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์โดยการจับคู่รูปภาพให้ถูกต้อง ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะอย่างสนุกสนาน

31 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันหยุดราชการ/กิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันหยุดราชการ/กิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2565

31 พฤษภาคม 2565

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมยามเช้า สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการ ได้แก่ นิทาน, การแสดงบทบาทสมมติ, การร้องเล่นเต้นตามเพลง, เกมเสริมทักษะภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมายที่จะสลับหมุนเวียนกันไป แล้วพบกันกิจกรรมต่อไปนะคะ

27 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมออกกำลังกายเช้านี้ที่กสิณธร

กิจกรรมออกกำลังกายเช้านี้ที่กสิณธร เป็นกิจกรรมช่วยเสริมสร้างสุขพลานามัยที่ดีให้กับเด็กๆ ส่งเสริมให้รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองโดยคุณครูและนักเรียนร่วมกันออกกำลังกายกันอย่างสนุกสนาน

25 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการครูในการจัดการเรียนยุค (New Normal) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ (Active Learning) วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดย ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ วิทยากร และสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช

14 พฤษภาคม 2565

แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เน้นความร่วมมือปฎิบัติตาม 8 แนวทาง

แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เน้นความร่วมมือปฎิบัติตาม 8 แนวทาง

13 พฤษภาคม 2565

มาตรการความปลอดภัย (On-Site) โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

มาตรการความปลอดภัย (On-Site) โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

12 พฤษภาคม 2565

แจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 25655

เนื่องด้วยทางโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ จะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ (On Site) เต็มรูปแบบในทุกระดับชั้น

12 พฤษภาคม 2565

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากการประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+)

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากการประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) พร้อมเปิดเรียนด้วยความปลอดภัย ตามมาตรฐานของ กรมอนามัย และกระทรวงศึกษาธิการ

10 พฤษภาคม 2565

SUMMER COURSE กิจกรรมเสริมทักษะสุนทรียภาพด้านดนตรี

SUMMER COURSE กิจกรรมเสริมทักษะสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะสุนทรียภาพด้านดนตรี ในช่วงการเรียนพิเศษSUMMER COURSE เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีสากล และเสริมสร้างให้นักเรียนกิดความรักและชื่นชอบในการเรียนตนตรี อย่างมีความสุข

04 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ทุกคน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ทุกคน ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 3 ขอให้นักเรียนทุกคน จงตั้งใจเรียน มีความพากเพียรพยายามในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป

03 พฤษภาคม 2565

Kasintorn St. James Summer Course 2022 ได้พานักเรียนระดับชั้น อ.1-3, ป.3-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Kasintorn St. James Summer Course 2022 ได้พานักเรียนระดับชั้น อ.1-3, ป.3-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียน

02 พฤษภาคม 2565

Kasintorn St. James Summer Course 2022 ได้พานักเรียนระดับชั้น ป.1-2, Gr.1-4 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Kasintorn St. James Summer Course 2022 ได้พานักเรียนระดับชั้น ป.1-2, Gr.1-4 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียน

29 เมษายน 2565

กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอน Summer Course 2022 ได้ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประดิษฐ์ และ D.I.Y.

กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอน Summer Course 2022 ได้ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประดิษฐ์ และ D.I.Y. เพื่อฝึกจินตนาการความคิดความสร้างสรรค์ อีกทั้งเกิดความสุขและสนุกสนานในการเรียนครั้งนี้ด้วย

27 เมษายน 2565

ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน 2-11 ปี และ 12 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน Covid-19 แบบ Walk In (เข็มที่ 1-4 ทั้งตามนัดและเลยนัด)

ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน 2-11 ปี และ 12 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน Covid-19 แบบ Walk In (เข็มที่ 1-4 ทั้งตามนัดและเลยนัด) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (รพ.แม่และเด็ก) ในวันที่ 25-29 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 8.00 น.-15.00 น.

24 เมษายน 2565

แจ้งกำหนดการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565

เนื่องด้วยทางโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ได้มีกำหนดการ การเปิดภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนครั้งนี้ ขออนุญาตแจ้งกำหนดการดังนี้

22 เมษายน 2565

ประกาศกำหนดการจำหน่ายหนังสือแบบเรียน และสมุดปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น TEP อ.1, ป.1-6, ม.1-3 และ ICEP Gr.1-4 โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ให้บริการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนและสมุด ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

21 เมษายน 2565

ประกาศเปิดการเรียนการสอนแบบ (ON-SITE) ในทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศเปิดการเรียนการสอนแบบ (ON-SITE) ในทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

21 เมษายน 2565

กิจกรรมเสริมทักษะในช่วง Summer Course "Science Experiment"

กิจกรรมเสริมทักษะในช่วง Summer Course "Science Experiment" ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในจากการทดลองวิทยาศาสตร์นับเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน และช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น กล้าคิดกล้าทดลอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับการเรียนรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์

19 เมษายน 2565

กิจกรรมบูรณาการเสริมทักษะ (Summer Course) ฝึกให้นักเรียนมีทักษะการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม Application Canva

กิจกรรมบูรณาการเสริมทักษะ (Summer Course) ฝึกให้นักเรียนมีทักษะการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้โปรแกรม Application Canva

18 เมษายน 2565

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยสงกรานต์ประจำปี 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวันสงกรานต์ และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสงกรานต์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย

08 เมษายน 2565

ขอขอบพระคุณ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

ขอขอบพระคุณ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล 3 ณ โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565

26 มีนาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุณ จึงพัฒนาวดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุณ จึงพัฒนาวดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรบูรณาการกิจกรรมสามภาษา เสริมภาษาต่างประเทศและภาษาจีน (Trilingual Education Program : TEP) ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ

24 มีนาคม 2565

ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับ นักเรียนที่สนใจร่วมพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับชั้นอนุบาล 1

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ นักเรียนที่สนใจร่วมพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับชั้นอนุบาล 1 มีการจัดหลักสูตรพัฒนาการของเด็ก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ซึ่งมีการเรียนการสอนสอดแทรกกิจกรรมบูรณาการเสริมทักษะชีวิตการเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนอย่างสนุกสนานและมีความสุข

21 มีนาคม 2565

กิจกรรมวิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้นักเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้นักเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านเกษตรทฤษฎีใหม่มาลงมือปฏิบัติจริงและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน

16 มีนาคม 2565

KASINTORN SAINT JAMES SUMMER COURSE 2565

ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ลงทะเบียนเข้ารวมโคงการ KASINTORN SAINT JAMES SUMMER COURSE เรียนพิเศษช่วงปิดเทอม 4 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565 (หยุดสงกรานต์วันที่ 9-17 เมษายน 2565)

08 มีนาคม 2565

ชมรม บรรณารักษ์น้อย เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักระบบการจัดการหนังสือในห้องสมุด

ชมรม บรรณารักษ์น้อย เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักระบบการจัดการหนังสือในห้องสมุด ฝึกฝนความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย และทำให้เด็กๆ เกิดความมีจิตสาธารณะอีกด้วย

04 มีนาคม 2565

VDO แนะนำโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 !!

01 มีนาคม 2565

ชมรมการทำอาหารช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายความเครียดและเป็นกิจกรรมทำให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการทำอาหาร

กิจกรรม ชมรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน ชมรม Little chef ชมรมการทำอาหารช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายความเครียดและเป็นกิจกรรมทำให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการทำอาหารโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้จากการทำจริง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

25 กุมภาพันธ์ 2565

ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา ฝึกทักษะและจินตนาการในการวาดรูป Digital ในแอปพลิเคชันวาดรูป

เมื่อยุคของนักวาด Digital มาถึงแล้ว !!! โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา ฝึกทักษะและจินตนาการในการวาดรูป Digital ในแอปพลิเคชันวาดรูป โดยให้ไม่จำกัดจินตนาการ อย่างอิสระและสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

18 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์วันหยุด วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนหยุด เนื่องในวันมาฆบูชา งดการเรียนการสอน On-Site และ Online

ข่าวประชาสัมพันธ์วันหยุด วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนหยุด เนื่องในวันมาฆบูชา งดการเรียนการสอน On-Site และ Online (แผนกธุรการ เปิดทำการปกติ) เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

14 กุมภาพันธ์ 2565

วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์, Valentine's Day

เนื่องด้วยในเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักทางโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ขอส่งมอบความรักและความปรารถนาดี ให้กับทุก ๆ ท่าน และ ในโอกาสนี้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขอนำเสนอความสำคัญของวันวาเลนไทน์

12 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้สนับสนุนให้นักเรียน เรียนรู้ในการที่จะทำให้ร่างกายของตนเองแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ ได้สนับสนุนให้นักเรียน เรียนรู้ในการที่จะทำให้ร่างกายของตนเองแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ

09 กุมภาพันธ์ 2565

บรรยากาศการจัดการรียนการสอนภายนอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบทและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี

บรรยากาศการจัดการรียนการสอนภายนอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบทและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี อีกทั้งยังได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแช็งแรงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อต่างๆได้เป็นอย่างดี

08 กุมภาพันธ์ 2565

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการติวและสอบ Pre O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการติวและสอบ Pre O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสอบมากขึ้นและสร้างเสริมประสบการณ์กับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย

05 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ โดยครุชาวจีน ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียน

ศูนย์ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ โดยครูชาวจีน ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนของโรงเรียน โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้หลักภาษาจีน การพูด ฟัง อ่าน เขียน กับครูชาวจีน อีกทั้งนักเรียนยังได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเกร็คความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนอีกด้วย

31 มกราคม 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ขอส่งความสุข และ คำอวยพร จากนักเรียนของโรงเรียนมายังทุกท่าน

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ขอส่งความสุข และ คำอวยพร จากนักเรียนของโรงเรียนมายังทุกท่าน ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย กิจการงานเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความสุขสำราญ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทอง ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

28 มกราคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วารินต๊ะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัทธ์ธีรา วารินต๊ะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต"ของจังหวัดเชียงใหม่

27 มกราคม 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอนในรูปแบบผสมผสาน On-Site และ Online

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอนในรูปแบบผสมผสาน On-Site และ Online ไปพร้อมกัน โดยจัดการสอนตามที่ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ส่วนนักเรียนที่สามารถมาเรียนในรูปแบบ On Site ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

20 มกราคม 2565

ครูคือผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน

เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2565 ขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจกับคุณครูทุกท่านที่เสียสละกำลังกาย กำลังใจ โดยเฉพาะในสถาณการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ช่วงนี้ ซึ่งคุณครูทุกท่านได้ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อพัฒนานักเรียนของตนเองอย่างสุดความสามารถ พร้อมที่จะเรียนรู้ และรับมือกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

15 มกราคม 2565

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ผู้อำนวยการขอมอบความปรารถนาดีมายังเด็กๆ ทุกคนนะคะ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ผู้อำนวยการขอมอบความปรารถนาดีมายังเด็กๆ ทุกคนนะคะ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

07 มกราคม 2565

ประมวลผลภาพกิจกรรม วันคริสต์มาสประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอนในรูปแบบผสมผสาน On-Site และ Online ไปพร้อมกัน โดยจัดการสอนตามที่ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ส่วนนักเรียนที่สามารถมาเรียนในรูปแบบ On Site ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

28 ธันวาคม 2564

ประกาศผลรางวัล (Cosplay IDOL) Season 01 และ (Saint James Super Model) Season 01

ประกาศผลรางวัล (Cosplay IDOL) Season 01 และ (Saint James Super Model) Season 01

23 ธันวาคม 2564

ทางโรงเรียนได้จัดการอบรมครูและบุคลากร ในเรื่อง การสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมครู

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดการอบรมครูและบุคลากร ในเรื่อง การสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ร่วมกับโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

21 ธันวาคม 2564

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

05 ธันวาคม 2564

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ขอน้อมถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดร.พรทิพย์ ไพรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ขอน้อมถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

04 ธันวาคม 2564

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ On-Site ของเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ On-Site ของเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติจริง อย่างสนุกสนาน และเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มอย่างมีความสุข

15 ธันวาคม 2564

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม การประกอบหุ่นยนต์

เด็กชายภานุวัฒน์ ใจใหญ่ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กชายนิธิวัฒน์ จตุคะมา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมการประกอบหุ่นยนต์ ภายใต้หัวข้อ Programming and Building Workshop ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 ธันวาคม 2564

ทางโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง ครูบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดเรียน On-Site

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ทางโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง ครูบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดเรียน On-Site ตามมาตรการของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

08 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2564

01 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความชื่นชม เด็กหญิงณัฐณิชา วัฒนเมธีกุล (น้องโปรแกรม) ระดับชั้น อนุบาล 3 โปรแกรมสามภาษา (TEP) หนูน้อยนพมาศโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

ขอแสดงความชื่นชม เด็กหญิงณัฐณิชา วัฒนเมธีกุล (น้องโปรแกรม) ระดับชั้น อนุบาล 3 โปรแกรมสามภาษา (TEP) หนูน้อยนพมาศโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ เป็นตัวแทน นั่งกระทงของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในงาน "ประเพณีเดือนยี่เป็ง เชียงใหม่ 2564"

20 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้นักเรียนได้ร่วมประดิษฐ์กระทงตามจินตนาการของตนเองและได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้นักเรียนได้ร่วมประดิษฐ์กระทงตามจินตนาการของตนเองและได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป

19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการแข่งขันประกวดหนูน้อยนพมาศ ออนไลน์ ประจําปี 2564 ในระดับอนุบาล

ประกาศผลการแข่งขันประกวดหนูน้อยนพมาศ ออนไลน์ ประจําปี 2564 (ระดับอนุบาล) เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง กิจกรรมสืบสานป๋าเพณียี่เป็งผลจากการตัดสินจากยอด Like และ ยอด Share

18 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพ ระบายสี เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง กิจกรรมสืบสานป๋าเพณียี่เป็ง

ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพ ระบายสี เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง กิจกรรมสืบสานป๋าเพณียี่เป็ง

17 พฤศจิกายน 2564

Load More