29 มีนาคม 2566

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2565

    Congratulations to the Primary 6 students who got 100 scores on the O-net in English for the academic year 2022!

    清迈咖信通圣詹姆斯学校,祝贺2022学年获得英语o-net分数(满分100分)的6年级学生。